PR ADS FOR PRODUCTS

**โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน**

   บริษัทรับทำการตลาดให้กับสินค้า สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ นวัตกรรมใหม่แบบนาโน โดยการผลิตสื่อออนไลน์และทำการ โปรโมทโฆษณา ผ่านทางระบบ Internet

   โดยเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมการทำงานกับทางบริษัทฯในรูปแบบ Part-Time(เสริม) และ Full-Time(ประจำ)

   ผ่านทางระบบ Online โดยทางบริษัทมีการ Support ตัวระบบ Website พื้นฐาน และฐานข้อมูลในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน พร้อมยังมีการสอนการดำเนินงานผ่านระบบให้

คุณสมบัติผู้สนใจ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีเวลาว่างในการทำงานเฉลี่ยวันละประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

- "คิดเป็น" และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

กรอกข้อมูลรับรายละเอียด